Karta obozowa

Uwaga!

  1. Zarząd klubu przypomina o regularnym opłacaniu składek członkowskich – również w okresie wakacyjnym.
  2. Uczestników obozu letniego – Maróz 2016 prosimy o pobranie i wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu. Wypełnione karty przekazujemy swojemu trenerowi.

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu