Warszawska Olipiada Młodzieży rocznik 2001-2002 13-14.05.2014

Posted on Posted in Wyniki zawodów
 

Dzień I

Dzień II

Dziewcząt, 50m dowolny
21. WRÓBLEWSKA, Amelia 02 35.19
37. KURZEPA, Adrianna 02        39.22

Chłopców, 50m dowolny
13. MOLENDA, Dominik 02        32.96
37. PYCZOT, Paweł 02                38.71

Dziewcząt, 50m klasyczny
16. PAKUŁA, Alicja 02                  43.81

Dziewcząt, 50m motylkowy
21. PAKUŁA, Alicja 02                 42.78

Chłopców, 50m motylkowy
11. MOLENDA, Dominik 02       38.40

Chłopców, 50m grzbietowy
28. PYCZOT, Paweł 02              49.12

Dziewcząt, 200m dowolny
20. WRÓBLEWSKA, Amelia 02  2:49.76
27. KURZEPA, Adrianna 02        3:03.75

Dziewcząt, 100m dowolny
22. WRÓBLEWSKA, Amelia 02 1:16.35
42. KURZEPA, Adrianna 02        1:24.23
Chłopców, 100m dowolny
27. MOLENDA, Dominik 02        1:14.50
61. PYCZOT, Paweł 02                 1:25.88
Dziewcząt, 100m klasyczny
21. PAKUŁA, Alicja 02                  1:37.96  

Chłopców, 100m motylkowy
17. MOLENDA, Dominik 02          1:32.42  

Dziewcząt, 100m grzbietowy
DYSKW. WRÓBLEWSKA, Amelia 02 1:35.76  

Chłopców, 100m grzbietowy
PYCZOY Paweł 02  

Dziewcząt, 200m zmienny
25. PAKUŁA, Alicja 02 3:12.91
29. KURZEPA, Adrianna 02 3:31.40